aerodinamičan


aerodinamičan
adj streamlined, with flowing lines, aerodynamically designed, having a good aerodynamic design; phys -aerodinamički l -na linija streamlined look, flowing lines, good aerodynamic de sign; streamline
* * *
• streamlined
• aerodynamic
• aerodynamical

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aerodinamičan — aerodinàmičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je u skladu sa zakonima aerodinamike SINTAGMA aerodinamičan oblik (aerodinamična linija) oblik nekog pokretnog tijela oblikovan tako da otpor zraka bude što manji ETIMOLOGIJA vidi aerodinamika …   Hrvatski jezični portal

  • aerodinamički — aerodinàmičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aerodinamiku, usp. aerodinamičan SINTAGMA aerodinamička kočnica 1. naprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova 2. uređaj na krilima ili trupu letjelice koji povećanjem otpora smanjuje… …   Hrvatski jezični portal